DBF Manager™, officiella sida

Detta är en avancerad DBF data hanterings lösning för alla databas användare. Det är fullt med funktionalitet som oftast bara hittas i väldigt stora system.

Den inbyggda dbf editorn i DBF Manager erbjuder en säker åtkomst till det inbyggda dBase dbf fil formatet. Den är full med väldigt avancerade funktioner och inkluderar även stöd för data strukturs modifiering. Den sofistikerade data editeringen, data omvandling och sök-byt funktionaliteten är varsamt ihopbyggt för att passa vilken datatyp av intresse.

DBF Manager har ett heltäckande verktyg för databas indexerade verktyg. Till exempel, den lättanvända index hanteraren utför direkta omindexeringar och indexändringar på en öppen dbf fil samt öppning, ändring och läsa av en bred variation av index fil typer. En utskrift av dbf struktur är även inkluderad i den omfattande index hanterings verktyget.

DBF Manager`s multi-dokument gränssnitt är uppfinningsrikt och programmet är väldigt flexibelt och konfigurerbart. Detta innebär att ingen utbildning krävs, du kan börja jobba direkt. Du kan prova DBF Manager redan nu genom att ladda hem provversionen här. När du är övertygad att detta är den bästa lösningen för dig eller ditt företags databas behov så kan du välja den mest kostnadseffektiva licensen från våra flexibla online beställnings system och få din licens direkt på email.

Varför välja DBF Managaer?

DBF Manager ger dig kontrollen över dina dbf filer

Du kan använda DBF Manager för att arbeta med Dbase, Clipper, Foxpro, Visual Foxpro dbf filformat

DBF Manager är enkelt att använda.

DBF Manager har ett simpelt och roligt användargränssnitt som gör det enkelt både för noviser som data experter att använda.

DBF Manager är användbart för att hantera dbf fil struktur uppgifter

Du kan enkelt lägga till, byta namn och ta bort fält i dina dbf filer genom att använda tabell struktur designer

Öppna, titta och modifier .ndx, .cdx, .ntx, .mdx index filer

Dessa index filer innehåller och underhåller pekare till data i tabellen och är organiserade enligt index nyckel värdet. En index fil är separerad från men assosierad med en .dbf fil. Så du skall öppna en .dbf fil först sen öppna den assosierade index filen om det behövs.

Till skillnad från .cdx/.mdx filer som öppnas automatiskt när den assosierade tabellen är öppen så måste du öppna en .ndx/.ntx fil manuellt genom programmets Index Hanterar meny (File->Index manager meny).

Index filer är endast relevanta för att söka i DBF filen, du behöver dom igentligen inte dvs du Kan läsa DBF filens data utan index filen. Borttagning av index filen kan dock förstöra din applikation.

Filtrera rader med de flesta av Clipper/Foxpro funktioner

Du kan begränsa antalet rader till bara den datan du önskar genom att använda tillfälliga filter. Du kan sätta ett separat filter för varje öppen tabell.

DBF Manager kan användas för att skapa kraftfulla företagsrapporter

Företagskunder kan använda den visuella rapport generatorn (med ett komplett set av layout och utseende controller), för att skapa väldigt formaterade, interaktiva och professionella rapporter. Rapporter kan exporteras och omgjorda för de elektroniska format som de flesta användare är van med (ex PDF och Excel).

DBF Manager kan konvertera dina dbf filer till populära fil forma

Du kan exportera dbf filers data till dbf, sql, csv, txt. xls, html fil format.

DBF Manager kan importera data från många filformat

Använd inbyggda import guiden för att importera data från xls, txt, xlsx, xml, dbf fil format.

Fortfarande inte övertygad?

Prova DBF Manager själv genom att ladda hem en gratis prov version. När du är övertygad om att det är den bästa lösningen för dig eller ditt företags databasers behov så kan du använda vår säkra online beställnings system och omedelbart få din licens nyckel på email.